Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

*2060
03-7732060
קשרי לקוחות
*8787
052-9998787
072-2588787
מוקד מידע
יום שלישי, י' טבת תשע"ט 18.12.2018

הארכת תוקף פרופיל זכאי עד לסוף שנת 2018

26.11.2017

נוסעים נכבדים,

נוסעים המקבלים קצבאות שאירים והשלמת הכנסה על פי חוק הביטוח הלאומי הזכאים להנחות בתחבורה ציבורית,

יוכלו לגשת לעמדות השירות עם התעודה הקיימת ולהאריך את פרופיל הזכאי בכרטיס הרב קו עד לסוף שנת 2018.

הזכאים החדשים ללא התעודה ממשרד התחבורה, יגיעו עם אישור קבלת הקצבה והשלמת הכנסה מהביטוח הלאומי ועל פי מסמכים אלו יוגדר הפרופיל זכאי עד לסוף 2018.

קבלו עדכונים למייל
moovit ravkav online