Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

*2060
03-7732060
מוקד חברת קווים
*8787
08-6831610
מוקד משרד התחבורה
יום שלישי, ט"ז תשרי תש"פ 15.10.2019

הודעות וחדשות

הארכת תוקף פרופיל זכאי עד לסוף שנת 2019

11.12.2018

נוסעים נכבדים,

נוסעים המקבלים קצבאות שאירים והשלמת הכנסה על פי חוק הביטוח הלאומי הזכאים להנחות בתחבורה ציבורית,

יוכלו לגשת לעמדות השירות עם התעודה הקיימת ולהאריך את פרופיל הזכאי בכרטיס הרב קו עד לסוף שנת 2019.

זכאים חדשים שלא קיבלו תעודה ממשרד התחבורה, יגיעו עם אישור לקבלת קצבה מהביטוח הלאומי ועל פי מסמכים אלו יוגדר הפרופיל זכאי עד לסוף 2019.

קבלו עדכונים למייל
moovit להזמנת נסיעות לפי קריאה באשכול עמק האלה להורדת אפליקיה לשירות לפי קריאה באשכול עמק האלה בגוגל פליי להורדת אפליקיה לשירות לפי קריאה באשכול עמק האלה באפ סטור ravkav online להורדת אפליקית קווים
להצהרת נגישות