Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

*2060
03-7732060
קשרי לקוחות
*8787
052-9998787
072-2588787
מוקד מידע
שבת, י"ח אדר תשע"ט 23.02.2019

שינוי לו"ז בהתאם לזמני יציאת השבת 16.02.2019

16.02.2019

נוסעים נכבדים,

יחולו שינויים בלו"ז בקווי חדרה נתניה לימי שבת בלבד בהתאם לזמני יציאת השבת:

החל מתאריך 16.02.2019 בקווים 70, 71 בחדרה :

 

תתבטל הנסיעה בשעה 18:10

החל מתאריך  23.02.2019  בקווים 60, 63 בחדרה:

תתבטל הנסיעה בקו 60 מכיוון חריש  בשעה 18:15

תתבטל הנסיעה בקו 63  מכיוון מצפה אילן בשעה 18:15

החל מתאריך 23.02.2019 בקווים 774, 641, 39 בנתניה:

קו 774 מכיוון טירה הנסיעה בשעה 22:00 תוקדם לשעה 20:00.

קו 641 בשני הכיוונים תתבטל הנסיעה בשעה 18:15. 

קו 39 בשני הכיוונים בחלופה הנכנסת לאזוה"ת נתניה תתבטל הנסיעה בשעה 18:15.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לשירות הלקוחות קווים בטלפון 2060* ובאתר החברה.

בברכת נסיעה טובה ובטוחה,

הנהלת קווים.

קבלו עדכונים למייל
moovit ravkav online