Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

*2060
03-7732060
קשרי לקוחות
*8787
052-9998787
072-2588787
מוקד מידע
יום שישי, ט"ו אדר ב תשע"ט 22.03.2019

שינוי לו"ז בהתאם לזמני יציאת השבת רמלה לוד 16.03.2019

16.03.2019

נוסעים נכבדים,

החל מתאריך 16.03.2019 יחול שינוי בלוז קווי רמלה לוד בהתאם לזמני יציאת השבת כדלהלן:

הנסיעות בשעה 18:30 מהקווים הבאים יתבטלו

קו 1 מכיוון רכבת גני אביב  , קו 2 מכיוון המסגר

קו 4 מכיוון ת. מרכזית רמלה , קו 5 מכיוון יצחק בן צבי,

קו 13 מכיוון נתב"ג,  460 מכיוון ת. רכבת לוד , קו 475 מכיוון ארבע עונות .

לפרטים נוספים ניתן לפנות לשירות הלקוחות קווים בטלפון 2060* ובאתר החברה.

בברכת נסיעה טובה ובטוחה,

הנהלת קווים.

 

קבלו עדכונים למייל
moovit ravkav online