Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

*2060
03-7732060
קשרי לקוחות
*8787
08-6831610
מוקד מידע
יום שני, י"ז ניסן תשע"ט 22.04.2019

רב קו

סוגי כרטיסי רב קו

פרסונאלי (אישי)

 • הנפקת הכרטיס הראשונית (בכלל חברות התחבורה הציבורית) נעשית ללא תשלום.
 • הנפקה משנית בעלות של 10 ₪.
 • הנפקת הכרטיס מתבצעת בעמדות השירות או דרך אתר חברת קווים.
 • בעת הנפקת הכרטיס נקבעת זכאותו של הנוסע על פיה ניתנת הנחה מראש בכל טעינה.
 • כרטיס ניתן לטעינה בכלל החוזים, כגון: ערך צבור, חוזים תקופתיים (חופשי יומי, שבועי וחודשי) וכרטיס בודד.
 • על גב הכרטיס מוטבעים תמונת בעל הכרטיס ושמו.
 • ניתן להשתמש בכרטיס הרב-קו במשך שמונה שנים ממועד הנפקתו.
 • במקרים של אובדן או נזק לכרטיס, ניתן לשחזר את סכום היתרה בכרטיס.

חצי אנונימי

 • עלות הנפקת כרטיס הינה 5 ₪.
 • הנפקת הכרטיס מתבצעת בעמדות השירות בלבד
 • בעת הנפקת הכרטיס נקבעת זכאותו של הנוסע על פיה ניתנת הנחה מראש בכל טעינה.
 • הכרטיס ניתן לטעינה בכלל החוזים, כגון: ערך צבור, חוזים תקופתיים (חופשי יומי, שבועי וחודשי) וכרטיס בודד.
 • על גב הכרטיס מוטבעים תמונת בעל הכרטיס, שמו ו- 4 ספרות אחרונות של תעודת הזהות.
 • תוקף הפרופיל הינו לשנתיים. ניתן להשתמש בכרטיס הרב-קו במשך שמונה שנים ממועד הנפקתו.
 • מידע אודות הנסיעות של הנוסע אינו נשמר במערכות.
 • יתרת הסכום הצבור בכרטיס אינה מבוטחת מפני אובדן / גניבה, למעט במקרה של כרטיס תקול.

אנונימי

 • עלות רכישת הכרטיס הינה 5 ₪.
 • רכישת הכרטיס מתבצעת בעמדות השירות או אצל נהגי האוטובוס תמורת תשלום חד-פעמי ומאפשר טעינות חוזרות ללא הגבלה.
 • הכרטיס אנונימי ואינו כולל פרטים מזהים.
 • ניתן לטעון בכרטיס זה חוזה ערך צבור וליהנות מ-20% הנחה בעת הטעינה, חופשי יומי וחופשי שבועי.
 • שימו לב! לא ניתן לטעון חוזי נסיעה מסוג חופשי חודשי.
 • ניתן להשתמש בכרטיס הרב-קו במשך שמונה שנים ממועד הנפקתו.
 • יתרות הכרטיס אינן מבוטחות. במקרה של אובדן / גניבה / תקול לא יינתנו החזרים בגין יתרות הנסיעה שבכרטיס.

קבלו עדכונים למייל
moovit ravkav online