Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

03-7732060
מוקד חברת קווים
*8787
08-6831610
מוקד משרד התחבורה
יום שלישי, כ"ב תמוז תש"פ 14.07.2020

תעריפים וכרטיסים

הנחה לסטודנטים

תוכנית יישום הנחה לסטודנטים

נוסעים נכבדים,

בהתאם למסקנות ועדת טרכטנברג , החל מתאריך 1/11/11 , משרד התחבורה הרחיב את הזכאות לקבלת הנחות בנסיעה בתחבורה הציבורית. מסגרת זו מעניקה הנחות לסטודנטים במוסדות המוגדרים בהתאם למפורט בחוק זכויות סטודנטים 2007:

  • מוסדות המוכרים ע"י המל"ג    
  • מוסד להכשרת הנדסאים וטכנאים שבפיקוח משרד התמ"ת המפורטים באתר האינטרנט,
  • מוסד להכשרת הנדסאים וטכנאים שבפיקוח משרד החינוך- ניתן לקבל את הרשימה אצל נציגי השירות 
    בתי ספר לאומנות- המוגדרים בחוק זכויות סטודנטים בלבד. 
  • מוסדות עובדי הוראה במגזר החרדי - ניתן לקבל את הרשימה אצל נציגי השירות.  

בעת הנפקת כרטיס הרב-קו  או שינוי פרופיל , על הסטודנט להציג : תעודת סטודנט בתוקף ואישור לימודים מודפס מטעם המוסדות שהוזכרו לעיל. רכישה וטעינת החוזים תתאפשר רק בכרטיס הרב קו.

:להלן תוקפי המנויים

מנוי שנתי - תקף החל מ-15.10.19 עד 14.10.20 כולל.

מנוי סמסטר א' - תקף החל מ- 15.10.19 עד 28.02.20 כולל.

מנוי סמסטר ב' - תקף החל מ- 22.02.20 עד 31.07.20 כולל.

 

bul_3_2למחירי חוזים תקופתיים בלבד - לחץ כאן

 

להלן פירוט הזכאויות לסטודנטים:

  • סטודנט אשר רכש אחד משני המנויים: סמסטריאלי / שנתי, זכאי להנחה בגובה של 50% בעת רכישת כרטיס נסיעה בודד / טעינת ערך צבור.
  • סטודנט שלא רכש אחד מהמנויים שצויינו לעיל, זכאי להנחה של 33% בעת רכישת ערך צבור.

להלן מיקומי עמדות השירות ושעות פעילותן:

לחץ לפריסת עמדות שירות רב קו

נשמח לענות על כל שאלה , במרכז מידע בטלפון 2060*.
בברכת נסיעה טובה ובטוחה.

קבלו עדכונים למייל
moovit להזמנת נסיעות לפי קריאה באשכול עמק האלה להורדת אפליקיה לשירות לפי קריאה באשכול עמק האלה בגוגל פליי להורדת אפליקציה לשירות לפי קריאה באשכול עמק האלה באפל סטור ravkav online להורדת אפליקית קווים
להצהרת נגישות