מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

הודעות וחדשות

הודעה לקו 77

19.08.2021

נוסעים נכבדים, 

בתאריכים 22-23/08/21 החל משעה 21:00 עד 05:00 ייסגר רח' דרך רבין לעבודות הרק"ל.

השינויים להלן: 

קו 77 ישנה את מסלולו

תחנות מבוטלות: 

32286 הסיבים 

33505 הסיבים / הבטחון 

32325 הסיבים / השילוח

בברכת נסיעה טובה ובטוחה, 

הנהלת קווים.