מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

הודעות וחדשות

הוספת תחנה לקו 82 תלמידים

25.08.2021

נוסעים נכבדים, 

החל מתאריך 01/09/21 יחול שינוי בתחנות בקו 82 תלמידים מודיעין כדלהלן:

תתווסף תחנה מס' 34163 - יצחק רבין / נחל צלמון 

אי לכך יחול שינוי מסלול בקו זה. 

בברכת נסיעה טובה ובטוחה ושנת לימודים פוריה, 

הנהלחת קווים.