מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

הודעות וחדשות

סגירת קטע רחוב א.ס.לוי ברמלה

19.09.2021

נוסעים נכבדים, 

בתאריכים 19-20/9/21, 22-23/09/21, 26-27/09/21, 29-30/09/21 יבוצעו עבודות יזומות בכביש עיריית רמלה, הסגירה תיהיה בן השעות 08:00-17:30.

בערב חג הסגירה תיהיה בין השעות 08:00-14:00

השינויים להלן: 

הקווים 454, 450, 245, 13, 7, 5, 4 ישנו את מסלולם. 

תחנה מבוטלת: 33195 א.ס.לוי / טווינה 

בברכת נסיעה טובה ובטוחה, 

הנהלת קווים.