מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

הודעות וחדשות

עבודות בכביש

04.10.2021

נוסעים נכבדים, 

החל מתאריך 10/10/21- 15/10/21 החל משעה 22:00 ועד 05:00 למחרת, ייחסם רחוב קלאוזנר בקריית שון בנתניה בשני הכיוונים לרגל עבודות תשתית. 

השינויים להלן: 

קו 139 ישנה את מסלולו.

תחנות מבוטלות: 

תחנה 35244 - פרופ' קלאוזנר/דרך דגניה. תחנה חלופית: 39357 – דגניה/קלאוזנר.

תחנה 35234 – שד' טום לנטוס / קלאוזנר.

תחנה 39352 – טום לנטוס/יהודה פרח. 

תחנה 35968 – קלאוזנר/טום לנטוס.

החל מתאריך 17/10/21- 21/10/21 החל משעה 22:00 עד 05:00 למחרת, ייחסם רחוב דגניה בשני הכיוונים. 

השינויים להלן: 

קווים 138, 139 ישנו את מסלולם. 

תחנות מבוטלות: 

תחנה 39360 – מרכז דוד/דרך דגניה. 

תחנה 35244 – יוסף קלאוזנר/ד. דגניה.

תחנה 39360 – מרכז דוד/דרך דגניה. תחנה חלופית 39357 – דגניה/קלאוזנר.

תחנה 35968 – קלאוזנר/לנטוס.   

תחנה 39358 – דגניה /קלאוזנר.

תחנה 39358 – דגניה/קלאוזנר.  תחנה חלופית 35244 – קלאוזנר/ד. דגניה.

בתאריך 24/10/21 ייסגר באופן חלקי דרך גדניה לכיוון צפון בין שכטרמן לכביש 57- לא יהיה חסימות אך ייתכנו עיכובים בשל האט.

בכל בוקר יפתחו כל המסלולים לתנועה רגילה.

בברכת נסיעה טובה ובטוחה, 

הנהלת קווים.