מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

מידע לנוסע

זיהום אויר

דו"ח זיהום אויר באוטובוסים של החברה

 דיווח פרטני

 סיכום דיווח פרטני

 פניות בנושא עשן 

 נהיגה חסכונית